Tin tức

Lắp đặt cần cẩu trên cao Weihua ở Mexico

Weihua đã chế tạo 17 bộ cần cẩu trên cao cho một công ty chế tạo máy ở Mexico. Các sản phẩm bao gồm 11 mẫu cầu trục dầm đơn và cầu trục dầm đôi. Sau khi vận chuyển, Weihua đã cử đội lắp đặt đến Mexico để làm nhiệm vụ lắp đặt cẩu.

2022-08-13

2023-04-27

2023-04-27

Lắp đặt cần cẩu trên cao Weihua ở Mexico

Weihua đã chế tạo 17 bộ cần cẩu trên cao cho một công ty chế tạo máy ở Mexico. Các sản phẩm bao gồm 11 mẫu cầu trục dầm đơn và cầu trục dầm đôi. Sau khi vận chuyển, Weihua đã cử đội lắp đặt đến Mexico để làm nhiệm vụ lắp đặt cẩu.

2022-08-13