Chứng chỉ & Danh hiệu

Danh dự

33 được vinh danh là Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp Quốc gia, Trung tâm Kiểm tra và Kiểm tra Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Đổi mới Sản xuất Hà Nam, Phòng thí nghiệm Trọng điểm về Thiết bị Vận tải & Hậu cần của Tỉnh Hà Nam, Trung tâm Nghiên cứu Postdoc & Viện sĩ.

Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Nhà vô địch chế tạo cần cẩu toàn cầu của Trung Quốc
100 doanh nghiệp máy móc hàng đầu của Trung Quốc
500 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Trung Quốc
Thí điểm phát triển ngành dữ liệu lớn
Doanh nghiệp trình diễn đổi mới công nghệ quốc gia
Kéo để tìm hiểu thêm
Chứng chỉ Weihua

Công ty và các sản phẩm đạt được các chứng chỉ như ISO9001, 14001, OHSAS18001, CE, EAC, CUTR, SGS, BV, v.v.

giấy chứng nhận
ISO 9001
giấy chứng nhận
ISO 9001
giấy chứng nhận
ISO 9001
giấy chứng nhận
ISO 9001