Việc xây dựng các cảng thông minh trên khắp thế giới đã gây ra một cuộc cách mạng về bến tàu mới. Tầm quan trọng của việc nâng cấp thiết bị cảng và nghiên cứu và phát triển hệ thống điều khiển thông minh ngày càng trở nên nổi bật, là yếu tố định hướng cho sự phát triển của máy cảng Weihua. Vậy thì Weihua Group đã tích hợp hiệu quả hai yếu tố này như thế nào để giành được sự ưu ái của khách hàng?

index_03_01.jpg